Vertrouwenspersoon en certificeringsonzin

 

Waarom certificering van vertrouwenspersonen niet nastrevenswaardig is:

 

>  Certificering is niet verplicht en gaat dat binnen afzienbare tijd niet worden.


>  Certificering leidt niet tot meer kwaliteit. De Inspectie SZW (de Inspectie die controleert of organisaties hun beleid ongewenste omgangsvormen op orde hebben) heeft haar eigen vertrouwenspersonen door Hubert Consult laten opleiden.


>
 Vertrouwenspersonen die zich laten certificeren komen in een fuik terecht. Zij moeten onnodig veel bijscholing volgen om hun certificering te behouden. De spelregels van certificering/hercertificering kunnen tussentijds gewijzigd worden. Dit leidt tot onnodige en onvoorziene kosten en tijdsinvestering.

 

>  Veel vertrouwenspersonen die een gecertificeerde training gevolgd hebben, laten zich uiteindelijk niet (her)certificeren. De eerder gemaakte kosten hiervoor zijn dan voor niets geweest. 


>
 Er wordt beweerd dat de certificering officieel erkend is. De certificering heeft echter niets te maken met de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleidingen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-een-overzicht-van-erkende-opleidingen).


>
 Er wordt beweerd dat de certificering Benelux erkend is, maar het gaat hierbij enkel om het logo dat men bij het Benelux merkenregister heeft laten registreren.


>  Uiteraard ontvangt u als u 100% aanwezig bent geweest bij Hubert Consult een certificaat als bewijs van deelname. Dit is voldoende voor de Inspectie SZW om te zien dat u goed bent opgeleid. Om de opgedane kennis te onderhouden is het noodzakelijk om één keer per jaar een intervisie- en opfriscursus te volgen.

Terug naar Basiscursus vertrouwenspersoon