Vertrouwenspersoon en certificeringsonzin

Waarom certificering van vertrouwenspersonen niet nastrevenswaardig is:

>  Certificering is niet verplicht en gaat dat binnen afzienbare tijd niet worden.


>  Certificering leidt niet tot meer kwaliteit. De Inspectie SZW (de Inspectie die controleert of organisaties hun beleid ongewenste omgangsvormen op orde hebben) controleert hier niet op.


>
 Vertrouwenspersonen die zich laten certificeren komen in een fuik terecht. Zij moeten onnodig veel bijscholing volgen om hun certificering te behouden. De spelregels van certificering/hercertificering worden tussentijds gewijzigd. Dit leidt tot onnodige en onvoorziene kosten en tijdsinvestering.

>  Veel vertrouwenspersonen die een gecertificeerde training gevolgd hebben, laten zich uiteindelijk niet (her)certificeren. De eerder gemaakte kosten hiervoor zijn dan voor niets geweest. 


>
 Er wordt beweerd dat de certificering officieel erkend is. De certificering heeft echter niets te maken met de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleidingen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-een-overzicht-van-erkende-opleidingen).


>
 Er wordt beweerd dat de certificering Benelux erkend is, maar het gaat hierbij enkel om het logo dat men bij het Benelux merkenregister heeft laten registreren.


>  Uiteraard ontvangt u als u 100% aanwezig bent geweest bij Hubert Consult een certificaat als bewijs van deelname. Dit is voldoende voor de Inspectie SZW om te zien dat u goed bent opgeleid. Om de opgedane kennis te onderhouden is het noodzakelijk om één keer per jaar een intervisie- en opfriscursus te volgen.

Terug naar Basiscursus vertrouwenspersoon