Archief per Maand: november 2017

Onderzoek Inspectie SZW omgangsvormenbeleid: veel overtredingen

Nieuwsbericht | 13-11-2017 | 15:03

 

Meer maatregelen nodig in risicosectoren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan

 

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten. Het beeld is indicatief en niet representatief voor de gehele sector.

Bij organisaties in deze vier sectoren, waarvan bekend is dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van pesten, agressie en geweld, controleerde de Inspectie SZW of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen.

Tussen augustus 2016 en maart 2017 werden zo’n 70 inspecties uitgevoerd waarbij in totaal 345 overtredingen geconstateerd. 80% van de geïnspecteerde organisaties had één of meer overtredingen. De Inspectie is van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De Inspectie SZW is in gesprek met de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. Zij gaan aan de slag om hun leden te ondersteunen bij een betere aanpak van PSA. Organisaties waar een overtreding is geconstateerd kunnen een herinspectie verwachten.

De Inspectie is ook in gesprek met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiedeskundigen om hen te activeren meer werk te maken van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting.

Psychosociale arbeidsbelasting
De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten en kost de werkgevers en de maatschappij veel geld. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor mede verantwoordelijkheid.

De afgelopen jaren vraagt het ministerie SZW met de campagne “Check je werkstress” steeds aandacht voor de aanpak van werkstress.

Bedrijven kunnen zelf inspecteren op: zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag

Alle nieuwsberichten

 

#MeToo: gevolgen nog veel ernstiger bij intimidatie

November 2017

 

Persbericht 13 november 2017

Na de beschuldigingen over Harvey Weinstein en het roemloze einde van Kevin Spacey, horen we dagelijks nieuwe voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentbranche. Maar ook in “gewone” organisaties hebben jaarlijks tienduizenden vrouwen te maken met ongewenste seksuele aandacht van hun collega’s of leidinggevende. Uit een studie van onderzoeksbureau SKB blijkt dat 44% van de vrouwen die daarmee te maken krijgen zich daarnaast ook nog geïntimideerd voelt. En juist die combinatie heeft een enorme impact op hun welzijn. Bijna de helft (46%) van de slachtoffers van zowel seksueel ongewenste aandacht als intimidatie heeft het plezier in het werk verloren. Bij de vrouwen waar intimidatie niet speelt is dat 24%. Eén derde (33%) van de slachtoffers waarbij intimidatie in het spel is, wordt neerslachtig bij de herinnering aan die gebeurtenissen. Dat is tien keer zoveel als wanneer er geen sprake is van intimidatie (3%).

#MeToo

MeToo, intimidatie

Als vrouwen in het werk ongewenste seksuele aandacht krijgen van hun collega’s of leidinggevende zijn de gevolgen veel groter als ze zich daarbij ook geïntimideerd voelen.

Grote gevolgen voor het werk

Intimidatie blijkt ook de productiviteit op het werk extra negatief te beïnvloeden. Zo zegt 53% van de slachtoffers die zich tevens geïntimideerd voelen, dat ze daardoor slechter functioneren op het werk. Dat is vier keer zoveel als wanneer er géén sprake is van intimidatie (13%). Ook blijkt dat één op de zes slachtoffers (17%) bepaalde werkzaamheden of plaatsen op het werk vermijdt. Als intimidatie niet meespeelt is dat veel lager, namelijk bij één op de vijftig vrouwen die ongewenste seksuele aandacht hebben gekregen (2%).

Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid

De arbowet is duidelijk: de werkgever moet er alles aan doen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat preventief beleid wordt gevoerd, dat ongewenst gedrag in de organisatie wordt aangepakt en dat daders daarop worden aangesproken en, indien nodig, sancties volgen. Veel organisaties moeten op dat vlak nog heel wat verbeteren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ruim één derde van de vrouwen die te maken krijgt met ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevende, dat probleem niet binnen de organisatie of met een vertrouwenspersoon kan bespreken.

Onderzoek onder 7500 vrouwen

De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op enquêtes die door 7573 vrouwen en 6294 mannen uit 73 organisaties zijn ingevuld. Onder hen waren 142 vrouwen en 32 mannen die in de voorafgaande 12 maanden te maken hebben gehad met één of meer incidenten van ongewenste seksuele aandacht door collega’s of leidinggevende. 62 vrouwen en 15 mannen gaven aan dat ze zich in deze in deze periode ook geïntimideerd voelden binnen hun werkkring. De groep mannen was te klein om conclusies te trekken over het effect van intimidatie.

Het onderzoek werd verricht door SKB in Amsterdam, een onderzoekbureau gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting.

Alle nieuwsberichten

 

Ongewenste omgangsvormen => inspectieresultaten

Werkstress kan ontstaan door werkdruk, maar ook door ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, discriminatie pesten of (seksuele) intimidatie. Of een combinatie daarvan. Van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2017 inspecteerde de Inspectie SZW 20 onderwijs-organisaties, 20 incassobureaus, 21 beveiligingsorganisaties, en 9 gerechten. 

Lees de resultaten van de inspectie SZW.

Alle nieuwsberichten