Archief per Maand: oktober 2017

Meer meldingen bij vertrouwenspersoon sinds ‘#MeToo’?

 

Het kan niemand zijn ontgaan; #Metoo ging in oktober viraal. De campagne die actrice Alyssa Milano statte naar aanleiding van de vele beschuldigingen van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting aan het adres van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, gaf vrouwen en mannen wereldwijd de moed om soortgelijke ervaringen te delen.

Leiden deze bekendmakingen ook tot meer meldingen bij vertrouwenspersonen? Hubert Consult heeft een poll uitgevoerd onder vertrouwenspersonen.

Heeft u als vertrouwenspersoon één of meer meldingen ontvangen over seksuele intimidatie in de laatste 3 weken van oktober?#MeToo meldingen vertrouwenspersoon

 

De poll is gesloten. Klik hier voor de resultaten.

Alle nieuwsberichten

Zwijgplicht over seksuele intimidatie

 

Tientallen slachtoffers van seksuele intimidatie zeggen tegen RTL Nieuws dat bedrijven waar ze hebben gewerkt, hen met een vaststellingsovereenkomst dwingen om te zwijgen over wat hen is overkomen. RTL Nieuws deed een rondgang onder 75 arbeidsrechtadvocaten. 57 procent van die advocaten geeft aan dat de meerderheid van de zaken die zij hebben behandeld, is geëindigd in een afkoopsom. Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt een vaststellingsovereenkomst getekend waarin vaak ook een geheimhoudingsclausule is opgenomen. Slachtoffers van seksuele intimidatie durven hierdoor niet de werkelijke reden van hun ontslag te vertellen. Ook zegt 65 procent van de advocaten dat de zaken zelden of nooit voor een rechter komen.

Volgens FNV vice-voorzitter Kitty Jong hoeven slachtoffers zich niets aan te trekken van de geheimhoudingsclausule. Deze zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting die in de grondwet is vastgelegd.

Lees meer

Alle nieuwsberichten

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

 

In het kader van de #MeToo campagne klinkt ook de roep om de versterking van de positie voor de vertrouwenspersoon. Deze moet wettelijk verplicht worden.

Hoewel de wettelijke verplichting meer duidelijkheid zal verschaffen, wil Hubert Consult er met klem op wijzen dat het aanstellen van vertrouwenspersonen ook op dit moment al is vereist. Werkgevers die denken nu achterover te gaan zitten totdat het woord 'vertrouwenspersoon' ooit een keer letterlijk in de wet is opgenomen, hebben het dus mis.

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht om een beleid te voeren gericht op het voorkomen (en als dit niet mogelijk is beperken) van psychosociale arbeidsbelasting (hieronder vallen ongewenste omgangsvormen). Werkgevers moeten in een plan van aanpak maatregelen beschrijven hoe ongewenste omgangsvormen worden voorkomen of beperkt. Dit moet gebeuren met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap.

In de huidige stand van de wetenschap heeft een organisatie vertrouwenspersonen aangesteld en opgeleid. De Inspectie SZW (de voormalig Arbeidsinspectie) controleert daar ook op! Mocht een medewerker een klacht indienen bij het College van de Rechten van de Mens of een zaak aanspannen bij de rechter, zal één van de eerste vragen aan de werkgever zijn: "Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon?"

Hoewel het woord ‘vertrouwenspersoon’ dus niet in de wet staat, zal een werkgever zonder vertrouwenspersoon, het wel heel moeilijk krijgen om aan te tonen dat het beleid ongewenste omgangsvormen dat hij voert, voldoet aan de huidige stand van de wetenschap.

Alle nieuwsberichten

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

 

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW (de voormalige Arbeidsinspectie). De Inspectie wordt dus fors versterkt. De handhavingsketen wordt hiermee in staat gesteld beter toezicht te houden op onder andere onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden, waaronder pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

Meer informatie

Is uw beleid op orde (raadpleeg de checklist van de Inspectie SZW)?

Alle nieuwsberichten