Archief per Maand: september 2017

Huis van de Klokkenluiders in crisis

19 oktober 2017

Sinds juli 2016 bestaat de Wet Huis voor de Klokkenluiders, die werknemers de mogelijkheid biedt misstanden te melden bij het Huis van de Klokkenluiders in Utrecht. In de zestien maanden dat het Huis van de Klokkenluiders nu bestaat is nog niet één onderzoek naar een gemelde misstand afgerond. 

De misstanden houden aan en klokkenluiders raken gefrustreerd. Zij steken immers hun nek uit. Mede om die reden is bestuursvoorzitter Paul Loven vorige week voortijdig opgestapt. Vlak voor zijn vertrek heeft hij met de vier andere bestuursleden voormalig topambtenaar Maarten Ruys gevraagd onderzoek te doen naar de problemen bij het Huis.

Bron: NRC, Lees meer

Alle nieuwsberichten

Aandeel psychische beroepsziekten stijgt nog steeds

 

September 2017

Ongewenste omgangsvormen leiden vaak tot psychische klachten. In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormen het grootste deel van het aantal meldingen (74%). In de meldingen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS; 309 meldingen) is een licht stijgende trend zichtbaar.
Bij 60% van de meldingen is er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurt.

De vijf sectoren waarin psychische beroepsziekten het meest aanwezig zijn, betreffen de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, overheid en openbaar bestuur, onderwijs, industrie en de financiële sector.

Als belangrijkste oorzaak wordt inhoudelijke werkbelasting aangegeven (32%), gevolgd door interpersoonlijke problemen zoals werkrelaties, gebrek aan sociale steun, pesten en arbeidsconflicten (21%).

Bron: NCvB

 

Alle nieuwsberichten