Archief per Maand: juli 2017

‘Rethink the bully in bullying’

29 juli 2017

De verhalen van gepeste werknemers zijn schrijnend. Hoe kijken we naar een 'pester'? Moeten we zo iemand zien als een soort crimineel (of zelfs een psychopaat)? Als iemand die geen benul heeft hoe zijn/haar gedrag uitpakt? Of als iemand die gewoon gezien de functie of omstandigheden gedwongen wordt te opereren zoals hij/zij doet?

De manier waarop we naar een 'pester' kijken beïnvloedt de interventies die gekozen worden. Is de term 'pester' ('bully') niet te stigmatiserend? Moeten we het niet hebben over een persoon die ongewenst gedrag vertoont? De meeste pesters blijken geen flauw benul te hebben dat ze pesten. Ze ontkennen vaak het gedrag dat als pestgedrag beschreven wordt niet, maar labelen of verklaren het anders. Kunnen wij niet allemaal zonder het te weten pester zijn? Nieuwste inzichten en good practices uit onder andere Japan, de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk werden op 26, 27 en 28 juli uitgewisseld tijdens de IAWBH zomerschool 'Rethink the bully in bullying' in Huddersfield. Adrienne Hubert bedankte als één van de aanwezige IAWBH bestuursleden na afloop de organisatoren van de zomerschool.

Pesten op het werk, dader aanpak, bullyingVan links naar rechts: Adrienne Hubert (IAWBH bestuurslid), Nils Mageroy (IAWBH bestuurslid),  Frances Mc Gregor en Ria Deaking (organisatoren IAWBH Summer School, University of Huddersfield). 

 

Alle nieuwsberichten

Brandweertraplooptest niet discriminerend

29 juli 2017

 

Het College Rechten van de Mens is van oordeel dat de brandweertraplooptest die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hanteert geen verboden onderscheid maakt. Een 53 jarige brandweermedewerkster verzocht het College om een oordeel aangezien naar haar mening de test te zwaar was voor vrouwen en ouderen, waarmee er sprake zou zijn van indirecte discriminatie. Bij de test moeten 100 traptreden worden beklommen binnen twee minuten, waarbij een last wordt meegedragen van 42 kilo. De vrouw die om het oordeel verzocht slaagde niet voor de test.

Onderscheid is niet verboden als hiervoor een goede reden is (objectieve rechtvaardiging). Volgens het College is die er. De veiligheid moet worden gegarandeerd.

Lees het oordeel

 

Alle nieuwsberichten