Archief per Maand: maart 2017

Toename meldingen discriminatie wegens afkomst

21 maart 2017

Vertrouwenspersonen ontvangen doorgaans weinig meldingen over discriminatie op grond van afkomst. 

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt echter steeds meer meldingen van discriminatie op grond van afkomst, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2016. Het College kreeg hier het afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen. In alle opzichten zijn de aantallen toegenomen vergeleken met 2015. In 2016 beantwoordde het College 3.143 vragen, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak en deed het in 151 zaken uitspraak over discriminatie. De meeste verzoeken gingen over handicap/chronisch ziekte (20%), op de voet gevolgd door ras/afkomst (19%) en geslacht (17%). Bij de uitspraken was ras/afkomst de meest voorkomende discriminatiegrond (23%). Mensen laten zich onbewust leiden door stereotype beelden. 

Bron en meer informatie: Monitor discriminatiezaken 2016

Hoe komt het dat er relatief weinig meldingen bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen worden ingediend? Is de vertrouwenspersoon zelf voldoende toegankelijk qua achtergrondkenmerken. Het valt Hubert Consult op dat het vooral 'witte' vertrouwenspersonen zijn die de opleiding tot vertrouwenspersoon volgen. Speciaal voor hen is er nu de bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon
 

Alle nieuwsberichten

 

Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren

14 maart 2017

Vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissie hebben vast even gefronst toen ze hoorden dat volgens het Europese hof van Justitie een werkgever hoofddoekjes mag verbieden. Volgens het Hof is er geen sprake van directe discriminatie als een bedrijf een vastgelegd beleid heeft dat werknemers verbiedt zichtbare tekenen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen dragen. Deze regels moeten dan op alle werknemers hetzelfde worden toegepast. Het Hof zegt ook dat er in zo’n situatie wel sprake kan zijn van indirecte discriminatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een kledingreglement iemand die een bepaalde godsdienst aanhangt benadeelt. Het is aan de Nederlandse rechter of het College voor de Rechten van de Mens om te onderzoeken of zo’n geval zich voordoet en om te beoordelen of er voor de benadeling een goede rechtvaardiging bestaat.

Bron en meer informatie:
https://www.mensenrechten.nl/berichten/uitspraak-hof-van-justitie-geen-vrijbrief-om-hoofddoek-van-werkvloer-te-weren

 

Alle nieuwsberichten