Archief per Maand: september 2016

Minister Asscher: team tegen pesten op de werkvloer

Nieuwsbericht | 26-09-2016 | 09:08

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden. Minister Asscher van SZW trekt hier een half miljoen euro voor uit, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit jaar houdt de Inspectie SZW in totaal zo'n 300 bedrijfsinspecties op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. De kennis en ervaringen van de betrokken inspecteurs worden weer gebruikt om andere bedrijven te adviseren. De minister laat verder de mogelijkheid onderzoeken om bedrijven die onvoldoende werk maken de aanpak van een slecht werkklimaat, verplicht een cursus te laten volgen over gedrags- en cultuurverandering. Ook wil hij dat in toekomst elke werknemer die te maken heeft met pesten of ander ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige terecht kan.

De afgelopen jaren heeft minister Asscher een aantal campagnes gevoerd om het onderwerp te agenderen en bespreekbaar te maken. In oktober gebeurt dat opnieuw via radiospots, sociale media en een postercampagne. Verder organiseert de minister binnenkort een bijeenkomst met vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen over de verdere aanpak van ongewenst gedrag op het werk. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst overlegt de minister met de sociale partners of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

In totaal heeft volgens het Ministerie SZW 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep werknemers leidt dit tot burn-out klachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers.

Alle nieuwsberichten

 

Kamer stemt in met wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Nieuwsbericht | 13-09-2016 | 17:22

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden. Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan in de toekomst om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Meer lezen over de voorgestelde wijzigingen in de Arbowet.

 

Alle nieuwsberichten

 

Werkgevers onvoldoende toegerust op chronisch zieken

Ruim 25 procent van de werkenden zal in 2030 een chronische ziekte zal hebben. Ruim driekwart van de onderzochte bedrijven schiet tekort bij het begeleiden van chronisch zieke mensen. Een eenduidige aanpak ontbreekt vaak.  Bijna de helft, 45 procent, van de bedrijven zegt geen maatregelen te nemen om uitval van chronisch zieke collega’s te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van ArboUnie.

Bron: ArboUnie

Alle nieuwsberichten

 

Voldoet uw beleid ongewenste omgangsvormen?

Checkpunten Inspectie SZW

 

De inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) controleert extra op het beleid ongewenste omgangsvormen. Kijk naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet en check of uw beleid voldoet aan onderstaande 12 punten.

1. Is er een RI&E met aandacht voor pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?

2. Heeft de werkgever gedragsregels opgesteld voor onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer?

3. Hebben leidinggevenden voorlichting gekregen over het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag?

4. Grijpen leidinggevenden daadwerkelijk in als zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag?

5. Is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld?

6. Is deze vertrouwenspersoon goed opgeleid? (vertrouwenspersonen die door Hubert Consult zijn opgeleid, zijn door de Inspectie SZW als goed opgeleid bevonden)

7. Kennen alle medewerkers de vertrouwenspersoon en kunnen ze deze goed bereiken?

8. Is de klachtenregeling bekend onder alle medewerkers?

9. Zijn er goede procedures voor de professionele opvang en nazorg voor slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?

10. Is vastgelegd hoe de organisatie daders aanpakt die pesten, discrimineren of seksueel intimideren?

11. Hebben medewerkers voorlichting ontvangen over pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie en de maatregelen daartegen?

12. Wordt het beleid en de maatregelen tegen ongewenst gedrag minimaal één keer per jaar geëvalueerd?

Hubert Consult ondersteunt u graag bij het concreet vormgeven van bovenstaande checkpunten.

Naar zelfinspectietool Inspectie SZW

Alle nieuwsberichten