Cursus Vertrouwenspersoon bereidt aanstaande vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen (ongewenst gedrag, pesten, mobbing, seksuele intimidatie en discriminatie)) voor op hun taak. Voor deze training is geen voorkennis vereist.

 

 

 

Contact

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B

2334 BE Leiden

071-5174222

info@hubertconsult.nl

 

K.V.K. 28082872 Leiden

BTW-nr. NL.1842.06.765.B01

 

 

 

 

 

Home

 

Trainingen

 

Advies

 

Onderzoek

 

Hubert Consult

 

 

 

Opleiding vertrouwenspersoon

English

 

Februari 2016

 

opleiding_vertrouwenspersoon_Hubert_Consult

HUBERT CONSULT

 

TRAINING, ADVIES EN ONDERZOEK

TER VERBETERING VAN OMGANGSVORMEN

OP HET WERK

 

 

 

Hubert Consult is sinds 1999 specialist in het verbeteren van de bedrijfscultuur en het voorkomen en tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie.

 

Hubert Consult helpt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van het, door de Arbowet verplicht gestelde, beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Een jurist toetst uw beleid en klachtenreglement. Uw vertrouwenspersonen, de leden van uw klachtencommissie en leidinggevenden kunnen rekenen op een gedegen cursus van een multidisciplinair (psycholoog, jurist, communicatietrainer en professionele trainingsacteurs) team. Ook externe vertrouwenspersonen zijn voor opleiding en advies op de juiste plaats.

 

Hubert Consult staat voor gedegen en objectief onderzoek. Onderzoek, inhoudelijke expertise en realiteitszin vormen de basis voor praktijkgerichte trainingen en beleidsadviezen. Een breed internationaal netwerk staat garant voor dienstverlening die aansluit bij actuele ontwikkelingen. Hubert Consult is vertegenwoordigd in het bestuur van de International Association on Workplace Bullying & Harassment (IAWBH).

 

Al 1500 vertrouwenspersonen hebben de cursus vertrouwenspersoon bij Hubert Consult gevolgd!

 

 

 

 

Google