Cursus Vertrouwenspersoon bereidt aanstaande vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen (ongewenst gedrag, pesten, mobbing, seksuele intimidatie en discriminatie)) voor op hun taak. Voor deze training is geen voorkennis vereist.

 

 

 

Contact

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B

2334 BE Leiden

071-5174222

info@hubertconsult.nl

 

K.V.K. 28082872 Leiden

BTW-nr. NL.1842.06.765.B01

 

 

 

 

 

  Home

 

   Hubert Consult

 

 Onderzoek

 

 Trainingen

 

Advies

 

 

 

Vacatures

 

 

 

Opleiding vertrouwenspersoon

English

 

Maart 2015

 

opleiding_vertrouwenspersoon_Hubert_Consult

HUBERT CONSULT

 

ONDERZOEK, TRAINING EN ADVIES

TER VERBETERING VAN OMGANGSVORMEN

OP HET WERK

 

 

 

Hubert Consult is sinds 1999 specialist in het verbeteren van de bedrijfscultuur en het voorkomen en tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie.

 

Hubert Consult helpt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van het, door de Arbowet verplicht gestelde, beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Een jurist toetst uw beleid en klachtenreglement. Uw vertrouwenspersonen, de leden van uw klachtencommissie en leidinggevenden kunnen rekenen op een gedegen cursus van een multidisciplinair (psycholoog, jurist, communicatietrainer en professionele trainingsacteurs) team. Ook externe vertrouwenspersonen zijn voor opleiding en advies op de juiste plaats.

 

Hubert Consult staat voor gedegen en objectief onderzoek. Onderzoek, inhoudelijke expertise en realiteitszin vormen de basis voor praktijkgerichte trainingen en beleidsadviezen. Een breed internationaal netwerk staat garant voor dienstverlening die aansluit bij actuele ontwikkelingen. Hubert Consult is vertegenwoordigd in het bestuur van de ‘International Association on Workplace Bullying & Harassment’ (IAWBH).

 

 

In juni 2011 heeft de 1000ste vertrouwenspersoon de cursus vertrouwenspersoon bij Hubert Consult gevolgd!

 

Google